This Day in History: 1992-12-13

Op 13 december (1992) werd in Heeten de viering van het 100-jarig bestaan van de RK-kerk afgerond met een eucharistieviering, waarin kardinaal Simonis voorging. Daarbij werd het boek: ‘De kerk in het midden, de geschiedenis van de RK-geloofsgemeenschap Heeten’ aangeboden. Dit boek is geschreven door Geert Fiselier en Henk Tibben. De RK kerk was op 15 december 1892 geconsacreerd door aartsbisschop monseigneur Petrus Mathias Snickers,