This Day in History: 1892-12-15

Op 15 december (1892) werd de nieuwgebouwde RK Kerk van Heeten (Maria Onbevlekt Ontvangen) geconsacreerd door aartsbisschop monseigneur Petrus Mathias Snickers. Pastoor was toen pastoor Albertus Koopmans. In sommige geschriften wordt geschreven dat dit overigens in 1893 was. Wie hierover duidelijkheid kan verschaffen wordt verzocht zich te melden.