This Day in History: 1855-12-24

Op 14 december (1855) stuurde een parochiecommissie uit Heino een verzoekschrift tot Koning Willem II met het verzoek een kerk te mogen bouwen. Aartsbisschop Zwijsen ondersteunde dit verzoek. Bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1857 werd de bouw van kerk en pastorie goedgekeurd. Het duurde nog tot februari 1858 voordat de kerk ingezegend werd.