This Day in History: 1978-12-30

Op 30 december (1978) viel er zoveel sneeuw dat heel Noord-Nederland nauwelijks nog bereikbaar. Salland was de scheidslijn tussen waar huizen nog wel en waar niet meer bereikbaar waren.