This Day in History: 1977-05-14

Op 14 mei 1977 opende burgemeester Berger Sporthal Hoogerheyne van Heino. Toen nog met alleen een hal; een kleine 20 jaar later werd er een spelzaal naast gebouwd en geopend in 1996. De hal werd in 2018 verzelfstandigd en in eigendom overgedragen op de Stichting Sportbelangen Heino.