Wij zijn er voor onze inwoners. Sluit jij aan?

“Het is de taak van de lokale politiek om écht te luisteren naar inwoners en er simpelweg voor te zorgen dat het gewoon prettig wonen en werken is in onze gemeente. En zorgen dat de inwoners die ondersteuning nodig hebben de juiste zorg krijgen. Veel moeilijker hoeft politiek niet te zijn. Dus weg met die stroperigheid en bureaucratie. Wij zijn er voor ú!”.
In enkele zinnen is dat de missie van BurgerBelangen. De fractie van BurgerBelangen bestaat uit Henny Lammers, Sylvia van der Heide, Peter van Savoyen en Ben Nijboer (Fractievoorzitter). De fractie wordt gevoed door een steunfractie en diverse adviseurs die aanschuiven bij specifieke onderwerpen.

Separaat aan de actuele werkzaamheden voor de gemeenteraad treffen fractie en bestuur uiteraard ook weer de voorbereidingen voor de verkiezingen van maart 2o22. Die voorbereidingen betreffen het schrijven van het verkiezingsprogramma en het opleiden van nieuwe raadsleden. Heeft u interesse om daar een bijdrage aan te leveren? Stuur dan een mail naar info@burgerbelangenraalte.nl of bel: 06-38073565.