Burgerpanel Raalte

Alle meningen tellen mee: meld je aan voor Burgerpanel Raalte

Als BurgerBelangen vinden we het belangrijk om voortdurend in contact te blijven met onze inwoners. Dat doen we door fractievergaderingen openbaar te houden, bijeenkomsten te bezoeken, op de markt te gaan staan et cetera. We volgen ook de (social) media om op de hoogte te blijven van wat er leeft. Onze ervaring heeft ons inmiddels ook geleerd dat lang niet iedereen zich altijd vrijelijk durft uit te spreken. En dat begrijpen we. Het is niet gemakkelijk om in een volle zaal openlijk te zeggen dat je ergens niet mee eens bent. Een mening geven op social media kan eenvoudig leiden tot ongenuanceerde of zelfs agressieve tegenreactie. En toch… en toch.. willen we ook uw mening weten. Hoe? Met een burgerpanel en een poll.

Het burgerpanel

Een burgerpanel is een digitaal platform waar u, als inwoner van de gemeente Raalte, uw mening kunt geven over een actueel onderwerp. U hoeft daarvoor niet zelf de site in de gaten te houden: telkens als er een vragenronde is krijgt u daarover een mail en kunt u uw mening geven. Het aantal keren per jaar zal in de buurt van de 5 of 6 liggen, maar dat is ook een beetje afhankelijk van wat zich aandient. Elke vragenronde bestaat uit maximaal 5 vragen.
Het aantal deelnemers aan het panel en de spreiding maken dat de uitkomst representatief is voor de visie van de inwoners van de gemeente Raalte.

Hoe werkt het? 
Hiervoor hoeft u zich slechts één keer aan te melden.  We vragen u vervolgens een beperkt aantal gegevens in te vullen, zodat wij een goed beeld kunnen vormen van alle gegeven mening. Door uw geboortejaar in te vullen stelt u ons in staat te zien of er grote verschillen zijn in meningen per leeftijdscategorie. Door uw woonplaats in te vullen kunnen we zien of de mensen in Luttenberg, Heeten of Broekland andere mening hebben dan de inwoners in Raalte-dorp of Heino.
Zodra er een nieuwe onderwerp is krijgt u daarover vanzelf bericht. Na afloop van elke vragenronde krijgt u de resultaten per mail toegestuurd.
Bij elke mail die krijgt voegen we een link toe, waarmee u zich kunt afmelden.

Niet zo handig met internet?
Geen probleem. Wij helpen u daar graag mee op weg, en daarnaast is er de mogelijkheid dat de vragenlijst op papier krijgt, en weer kunt inleveren. Wij voegen deze dan toe aan de andere reacties, zodat ook uw mening meetelt. De derde optie is dat we, bij elke vragenronde, telefonisch contact opnemen, samen met u de vragen doornemen en deze invoeren. Uiteraard garanderen we daarbij de vertrouwelijkheid.

Meedoen?
Dat kan! Klik <<hier>> om u aan te melden.

De Poll
Naast het opiniepanel peilen we periodiek de meningen van inwoners d.m.v. een poll.