This Day in History: 1891-01-12

Op 12 januari (1891) verleende het Raalter college van B&W vergunning voor de bouw van een nieuwe kerk in Heeten. Een verzoek daartoe was ingediend na een vergadering op 28 juli (1890). In april 1892 werd de eerste steen gelegd en in 1893 werd de kerk al ingezegend.