This Day in History: 1969-02-24

Op maandag 24 februari 1969 werd op initiatief van het bestuur van de Zonnebloem te Nieuw Heeten een vergadering uitgeschreven om te komen tot het oprichten van een afdeling van de Bond van Bejaarden.