Over BurgerBelangen

BurgerBelangen is een politieke partij in de gemeente Raalte rond twee belangrijke kernbegrippen: lokaal en de burger centraal. Bij alles wat we doen stellen we de vraag: wat hebben de inwoners er aan!! We doen niet onnodig ingewikkeld  en we knokken ervoor dat ook de gemeente dat niet doet. Inwoners raken immers al veel te vaak gefrustreerd door betutteling, landelijke regels, ambtelijke bemoeizucht en stroperigheid. De overheid moet er zijn voor de inwoners en niet andersom, en dat geldt ook voor de gemeente, voorál voor de gemeente. Als inwoners in de knel komen, dat moet de lokale politiek pal achter de inwoners gaan staan, en samen zorgen voor praktische oplossingen. Niet met mooie woorden…maar met daden! Het kan wél!

Onze wethouders

BurgerBelangen neemt met twee wethouders deel aan de coalitie van de gemeente Raalte. We werken in deze coalitie samen met het CDA en de VVD. Ben Nijboer is wethouder en eerste loco-burgemeester. Je kunt zijn portefeuille bekijken via deze link. Voor onze tweede wethouder hebben wij momenteel een vacature, welke we spoedig hopen in te vullen.

De fractie van BurgerBelangen

De fractie van BurgerBelangen bestaat uit zeven raadsleden. De fractie bestaat uit:

Het bestuur van BurgerBelangen

Het bestuur van de partij BurgerBelangen Raalte bestaat uit:

  • Henny Lammers (voorzitter)
  • Peter van Savoijen (Secretaris en penningmeester)
  • Joris Bongertman (bestuurslid)

Contactgegevens

Wil je meedenken, meepraten én meebeslissen over de actuele onderwerpen binnen de gemeente Raalte? Stuur dan een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Wilt je BurgerBelangen steunen met een bijdrage? Dat wordt zeer gewaardeerd. Ons rekeningnummer is: NL13RABO0320758354.

BurgerBelangen 0572 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 6898701