Home » Over BurgerBelangen

Over BurgerBelangen

BurgerBelangen is een politieke partij in de gemeente Raalte rond twee belangrijke kernbegrippen: lokaal en de burger centraal. Bij alles wat we doen stellen we de vraag: wat hebben de inwoners er aan!! We doen niet onnodig ingewikkeld  en we knokken ervoor dat ook de gemeente dat niet doet. Inwoners raken immers al veel te vaak gefrustreerd door betutteling, landelijke regels, ambtelijke bemoeizucht en stroperigheid. De overheid moet er zijn voor de inwoners en niet andersom, en dat geldt ook voor de gemeente, voorál voor de gemeente. Als inwoners in de knel komen, dat moet de lokale politiek pal achter de inwoners gaan staan, en samen zorgen voor praktische oplossingen. Niet met mooie woorden…maar met daden! Het kan wél!

Denk je er wel eens over om (politiek) actief te worden, als raadslid of als adviseur....., maar wilt u daar eerst meer over weten? We organiseren regelmatig een Cursus Lokale Politiek. In die cursus nemen we op een leuke manier allerlei onderwerpen door, zoals de gemeentelijke financiën, de rol van de gemeenteraad, de actuele raadsagenda, maar we gaan ook in op de (soms vieze) spelletjes die gespeeld worden. Daarnaast wordt stilgestaan bij concrete vragen als 'wie neemt welke besluiten, hoeveel tijd kost het raadswerk, welke vergoeding staat daar tegenover en wat is het verschil tussen lokale en landelijke politiek'. Bij voorkeur zien we deelname vanuit alle leeftijdsgroepen. Het programma start in oktober en beslaat één avond per maand. Voor leden en aspirant-leden van BurgerBelangen is deelname gratis. Wil je er meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact op.

Denk je er wel eens over om (politiek) actief te worden, als raadslid of als adviseur….., maar wilt u daar eerst meer over weten? We organiseren regelmatig een Cursus Lokale Politiek. In die cursus nemen we op een leuke manier allerlei onderwerpen door, zoals de gemeentelijke financiën, de rol van de gemeenteraad, de actuele raadsagenda, maar we gaan ook in op de onderlinge dynamiek. Daarnaast wordt stilgestaan bij concrete vragen als ‘wie neemt welke besluiten, hoeveel tijd kost het raadswerk, welke vergoeding staat er tegenover en wat is het verschil tussen lokale en landelijke politiek’.
Wil je er meer over weten? Stuur  dan een mail, of bel even.

De fractie van links naar rechts: Sylvia van der Heide (fractievoorzitter), Peter van Savoyen (fractiesecretaris), Henny Lammers, Ben Nijboer.

De fractie van links naar rechts: Sylvia van der Heide, Peter van Savoyen (fractiesecretaris), Henny Lammers, Ben Nijboer (fractievoorzitter).

Wil je meedenken, meepraten én meebeslissen over de actuele onderwerpen binnen de gemeente Raalte? Stuur dan een mail

naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.
Wij nemen dan contact met u op.

Sylvia van der Heide, fractievoorzitter

Sylvia van der Heide

..

Peter van Savoyen (Secr/pmr)

Henny Lammers

Henny Lammers

Ben Nijboer

Ben Nijboer (fractievoorzitter)

Wilt u BurgerBelangen steunen met een bijdrage? Dat wordt zeer gewaardeerd. Ons rekeningnummer is: NL13RABO0320758354.

BurgerBelangen 0572 staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 6898701