This Day in History: 2000-01-10

Sallands gezegde van de dag:
Hej hef beide biene in iene broekspiepe: Hij kan niet opschieten.