This Day in History: 2010-02-14

Woord van de dag, op zien Sallands:
Ummemaeken: omspitten, omploegen.