This Day in History: 1854-03-10

Op 10 maart (1854) werd Antonius Tempelman benoemd tot pastoor van Heeten.