This Day in History: 1857-03-18

Op 18 maart (1857) werd bij Koninklijk Besluit de bouw van een nieuwe kerk en pastorie voor Heino. Een aanvraag daartoe was in december 1855 ingediend. Het duurde nog tot februari 1858 voordat de kerk ingezegend werd. Deze kerk (Waterstaatskerk genoemd) werd in 1924 vervangen door de huidige RK-kerk.