This Day in History: 2000-04-12

Sallands gezegde van de dag:
Die deerne is met de konte op de loop: Zij gedraagt zich uitdagend.