This Day in History: 1832-05-18

Op 18 mei (1832) werd bij Koninklijk Besluit bepaald dat er een station van de paardenposterij in Raalte zou komen: deze kwam op de plaats van het Munsterse Posthuis (thans: de Gouverneur).