This Day in History: 1832-05-31

Op 31 mei (1832) werd bij Koninklijk besluit een station voor (posterij-)paarden nabij De Plas in Raalte geopend: het Munstersche Posthuis. Het pand heeft sindsdien meerdere eigenaren gehad waaronder de familie Buijs. In 1966 moest het oude gebouw worden afgebroken opdat de weg daar verbreed kon worden. De familie Buijs bouwde nieuw op de plaats waar nu De Gouverneur staat.