This Day in History: 1308-06-04

Op 4 juni (1308) werd het eerste Dijkrecht van Salland afgekondigd. Dit geldt als eerste grondwet voor de Waterschappen in Overijssel. In 2008 heeft Waterschap Groot Salland het 700-jarig bestaan ervan gevierd.