This Day in History: 1914-06-11

Op 11 juni 1914 (sacramentsdag) werd in Luttenberg een processie gehouden ter ere van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Butzelaar. De processie bracht Butzelaar op het idee om een Lourdesgrot te bouwen. Vervolgens werd in augustus 1914 met de bouw begonnen en kon er in september 1915 de eerste preek vanaf de grot worden gehouden.