This Day in History: 1944-09-01

Op 1 september 1944 werd in Heeten het krijgsgevangenenkamp Prins Bernhard opgericht op de deel en het erf van boerderij ’t Herdertje op ’t Rutertie” in de Bergshoek te Heeten. Het kamp had als doel om gevangen genomen Duitsers en hun handlangers vast te houden, maar ook om onderduikers en geallieerden op te vangen. Het was een initiatief van Ben Strik, Jef van Rheden, Jan Weenink en Joop Traag. Het kampje werd in december 1944 weer opgeheven.