This Day in History: 1953-10-08

Op 8 oktober (1953) werd de oorkonde getekend betreffende de oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ‘De Hoop’, in Raalte, in de volksmond gewoon bekend als ‘de melkfabriek’. In 1969 fuseerde de fabriek met Heeten-de Volharding (heette toen HOVO als samenvoeging van Hoop en Vooruitgang). In 1991 is de fabriek gesloten.