De fractie van BurgerBelangen wil dat het weer mogelijk wordt dat mensen in het buitengebied snoeihout als vanouds kunnen verbranden. Particulieren en boerenbedrijven moeten het kunnen verwerken zoals dat al eeuwen gebeurde: door te composteren, te versnipperen of te verbranden. Tijdens de raadsvergadering van donderdag (25 februari 2016) zal BurgerBelangen hiervoor een motie indienen.

“De afgelopen jaren zijn de regels voortdurend strenger geworden. Sinds dit jaar is het, behalve als paasvuur, helemaal niet meer toegestaan om snoeihout te verbranden. Bewoners van het buitengebied worden hierdoor beperkt en onnodig op kosten gejaagd”, zo stelt Ben Nijboer van BurgerBelangen.

De betuttelende regelgeving rond snoeihout is hem een doorn in het oog. “Iedereen die het platteland een beetje kent weet dat groot onderhoud van erven en tuinen in het buitengebied doorgaans leidt tot flinke hoeveelheden snoeiwerk. Afhankelijk van de soort struik of boom wordt het gecomposteerd, versnipperd of verbrand. Dat heeft nooit tot problemen geleid.”
“Het is dan ook vreemd dat de afgelopen 10 jaar de regels steeds verder zijn aangescherpt en dat –nu de gemeente Raalte elke vorm van ontheffing heeft geschrapt- zelfs helemaal niets meer mogelijk is. De gemeente verschuilt zich daarbij achter de Milieuwet. Maar het is nooit de bedoeling van deze wet geweest om de afvoer van het gewone tuinsnoeiwerk aan banden te leggen.
Bovendien: de gemeente heeft vaak aangegeven het mes te willen zetten in overbodige regels. Dit is een mooi punt om daar een begin mee te maken.”

Nijboer is overigens blij dat de traditie van Paasvuren is veiliggesteld. Hij wees eind 2015 op een omissie in de plannen van het college, waardoor alle paasvuren verboden zouden worden. Inmiddels is dat gerepareerd en kunnen mensen in het buitengebied nu een vergunning aanvragen, om de volgende vijf jaar een paasvuur te houden.

Voor het lopend jaar zal BurgerBelangen voorstellen dat iedereen die de afgelopen jaren een ontheffing van het stookverbod had, automatisch en kosteloos toestemming krijgt om ook al in 2016 een paasvuur te houden.

Het weer vrijgeven van de mogelijkheid om snoeihout te verbranden leidt niet tot minder aanvoer voor de grotere Paasvuren/evenementen. Voor deze Paasvuren geldt immers een maximum omvang, afgestemd op de beschikbare ruimte. Meestal zitten deze Paasvuren één of twee weken voor Pasen al aan hun max. Bovendien: de ruimere mogelijkheden zijn echter vooral ook bedoeld voor ná Pasen, en verder alléén voor het buitengebied op plaatsen waar men de ruimte heeft.

Share.

Leave A Reply