Auteur: fractie

Een belangrijke doorbraak: Er komt toch een onderzoek naar de mogelijkheden om een EXTRA fiets- en voetgangersverbinding aan te leggen bij Knooppunt Raalte (=Kruispunt Bos). Men gaat kijken naar de technische uitvoerbaarheid, en er wordt een inschatting gemaakt van de kosten. Hiermee komt de (wat BurgerBelangen betreft noodzakelijke) fietsverbinding van en naar Sallandse Poort II en Franciscushof weer een stapje dichterbij. In november 2021 is in de gemeenteraad van Raalte een motie aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen om samen met de partners de mogelijkheden te verkennen van een extra fiets- en voetgangersverbinding in de buurt van Knooppunt Raalte. De…

Read More

In één avond wegwijs in lokale politiek. In één avond kennismaken met lokale politiek? Het kan! BurgerBelangen organiseert een compact programma voor inwoners van de gemeente Raalte met belangstelling voor (lokale) politiek. Op één avond krijgen de deelnemers informatie over de taken, rollen en werkwijze van gemeenteraad, fracties, het college van B&W, inclusief de onderlinge dynamiek. Het is een echte aanrader voor mensen die zich wel eens afvragen: zou politiek iets voor mij zijn. Uitgangspunt is de dagelijkse praktijk: wat zijn de momenten van invloed, hoe komen besluiten tot stand, hoeveel tijd kost het, hoe kun je als inwoner/raadslid je…

Read More

De gemeente Raalte doet mee aan de ‘Week van de Asbestvrije Schuur’, die komende maandag 13 september begint. In opdracht van de gemeente haalt Asbest Service Salland op zaterdag 18 september kosteloos asbest dakplaten op bij particulieren in de gemeente. Huishoudens in Raalte, Broekland en Heino hebben hun asbestplaten al aangemeld.  Kleine schuren Sinds 2018 is 180.000 van de in totaal 815.000 vierkante meter asbestdaken in de gemeente Raalte verwijderd. Wethouder Niens: “Het is een begin, maar de uitdaging blijft groot. Met name kleinere schuren blijven achter. We hebben nog bijna 400 schuurtjes te gaan in de gemeente Raalte. Het…

Read More

Na een korte vakantiebreak pakt BurgerBelangen op 8 september het Zomerprogramma weer op. Onder het motto ‘Politiek Actief, en dan nu de praktijk’ krijgen deelnemers een inkijkje in het echte functioneren van de gemeentepolitiek. Op zeven achtereenvolgende woensdagavonden wordt ingegaan op het krachtenspel binnen de gemeenteraad, de momenten van invloed, de rol van de (social) media en alles waar een raadslid zoal mee te maken krijgt. Geen theoretische beschouwingen, maar een praktisch kijkje in de keuken. Op het programma ook een avond (15 september) waarbij burgemeester Martijn Dadema te gast is. Het programma is afgestemd op iedereen die zich wel…

Read More

De zorg in Nederland staat onder druk. “Meer voor minder”, maar hoe dan? Want tegelijkertijd verwachten we een goede toegankelijkheid, hoge kwaliteit en bovenal betaalbaarheid. Veel noodsignalen worden afgegeven. Maar wie gaat nu eigenlijk wáárover? Wat is de rol van de gemeente Raalte, en wat kunnen we in Raalte doen om de zorg beter te maken? Voor welke keuzes staan we daarbij? Tijdens twee informatieavonden spreken we over wat ‘het sociaal domein’ genoemd wordt, met onder meer de Zorg, inclusief de Jeugdzorg.  De avonden zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Raalte met interesse voor lokale politiek, én de zorg. Op…

Read More

“Wat we missen is een soort Plaatselijk Belang voor het  buitengebied. Een spreekbuis én belangenbehartiger voor alle inwoners van het buitengebied. Nu is het gebied soms een prooi voor projectontwikkelaars die zonnepark-euro’s ruiken. Of denken mensen uit de stad dat boeren het buitengebied verprutsen. Het zou goed zijn als er club was die zegt: blijf van ons mooie buitengebied af!”. Deze hartenkreet was deze week te horen tijdens het BurgerBelangen-zomerprogramma ‘Buitengebied, prooi of parel’. Het was de eerste van twee bijeenkomsten over dit thema. Aan de hand van een presentatie van Harry ten Have (van Groenadviesbureau Ten Have) werden alle…

Read More

“Maak snelheid met bouwen van extra seniorenwoningen bij Het Wooldhuis”. Deze oproep doet de fractie van BurgerBelangen richting zowel de gemeente als Het Wooldhuis. Door woningen te bouwen voor senioren krijgen ouderen de kans om alvast dichter bij de voorzieningen te gaan wonen, en komen hun huidige woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Het Wooldhuis heeft inmiddels positief op de oproep gereageerd. “We zijn altijd bereid om te kijken wat mogelijk is”, aldus Esther Zagers, manager Wonen, Welzijn en Zorg van Het Wooldhuis. Woonzorgcentrum Het Wooldhuis beschikt over braakliggende gronden om in de toekomst extra woningen voor senioren te bouwen. Zo…

Read More

Het buitengebied van de gemeente Raalte komt vaak ter sprake. De ene keer omdat we trots zijn op het landschap, de rust, de boeren en de ruimte. Het buitengebied als parel. De andere keer omdat datzelfde buitengebied bij ontwikkelaars of beleidsmakers in beeld is voor woningbouw, zonneparken, stikstofreductie of windmolens. De grote vraag is óf en zo ja, hoe beide visies bij elkaar gebracht kunnen worden. Op twee woensdagavonden (23 en 30 juni) gaat BurgerBelangen met inwoners in gesprek over dit vraagstuk. Op woensdag 23 juni zetten we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Harry ten Have (GroenAdviesBureau ten Have)…

Read More