Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

De gemeenteraad heeft besloten om géén programmeringsafspraken te maken met de provincie over windenergie. Volgens de fractie van BurgerBelangen geeft de raad de ruimte om invloed uit te oefenen op dit gevoelige onderwerp weg. Onderdeel van het voorstel was ook om het zoekgebied te beperken tot alleen (nader onderzoek naar) de omgeving Schoonheten. Met dat voorstel kon de onzekerheid voor de rest van gemeente worden weggenomen. Daar zouden dan geen turbines komen, zo was de afspraak met de provincie. Helaas besloot de meerderheid van de raad om geen afspraken te maken, waarbij de volledige regie bij de provincie blijft liggen.…

Read More

De woningnood is groot, en dus moeten we bouwen. De volgende stap voor een nieuwe locaties hebben we donderdagavond gezet, door als gemeenteraad het voorkeursrecht te bevestigen op locaties in Raalte-Noord, de spoorzone in Raalte en het gebied “Heino noord-west” nabij de Molenwijk. Zo is de kans groter dat de gemeente grond in handen krijgt om te ontwikkelen als nieuwbouwwijk. Zo kunnen er hopelijk sneller woningen worden gerealiseerd, en daar zijn we als fractie erg blij mee! Uiteraard vinden we het belangrijk dat áls er uiteindelijk ontwikkeld gaat worden, dat er recht wordt gedaan aan de zorgen van omwonenden. We…

Read More

Raamsman Transport, tussen Raalte en Heeten, kan een mooie ruimtelijke verbeterslag maken, doordat we als gemeenteraad donderdag hebben ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan wordt de gerealiseerde uitbreiding van de stallingsruimte voor vrachtwagens ingepast, wordt een overdekte wasstraat mogelijk gemaakt en de opslag van eigen bedrijfsmaterialen gelegaliseerd. Het transportbedrijf wordt daarmee een duurzaam toekomstperspectief geboden. En dat is mooi voor een lokale werkgever met zo’n 100 personeelsleden! Daarnaast stelt het bedrijf ook 100.000 euro beschikbaar in een fonds voor landschaps- en verkeersmaatregelen, buiten het bedrijfsterrein. Zo levert het ook een mooie plus op voor de gemeenschap.

Read More

Er komt veel op agrarische bedrijven af. Persoonlijk, maar ook veel provinciale en landelijke ontwikkelingen. Om agrarische ondernemers te informeren over alle ondersteuningsmogelijkheden, organiseerde de gemeente een informatieavond. Marcel Schutte was er namens onze fractie bij. “Er zijn veel regelingen vanuit de provincie en de gemeente maar deze zijn niet altijd bekend. Tijdens deze avond werden veel ambtelijke en externe mogelijkheden uitgelegd, en werden de ambtenaren voorgesteld.” Goed dat de gemeente de moeite neemt om de agrarische sector zo actief te wijzen op alle mogelijkheden! De avond sloot af met een ludiek vergelijk tussen topsport en het boerenbedrijf door Rob…

Read More

We willen onze gemeente elke dag een beetje mooier maken. Geen woorden maar daden. We vinden cultuur belangrijk. Dat klinkt allemaal mooi, maar de vraag is dan: hoe dan? BurgerBelangen beloofde in haar verkiezingsprogramma zich hiervoor te willen inzetten. Tijdens de raadsvergadering van 4 april 2024 werd daar een belangrijke stap in gezet. In die vergadering werd immers de Cultuurnota vastgesteld, waarin is opgenomen dat hier de komende jaren inderdaad echt werk van wordt gemaakt. Bovendien is afgesproken dat hier extra geld voor wordt uitgetrokken. Dat laatste moet bij de behandeling van de begroting nog worden bekrachtigd, maar voor de…

Read More

Donderdagavond heeft de gemeenteraad, door het bestemmingsplan goed te keuren, ingestemd met de komst van Ygdrasil als woonplek voor inwoners met een verstandelijke beperking, in een voormalige boerderij aan de Molenweg in Heino. “Dit initiatief is een waardevol onderdeel binnen het palet aan zorgvoorzieningen binnen Salland. Het was duidelijk dat de huidige locatie in Olst niet meer voldeed aan de huidige eisen qua onderhoud en duurzaamheid.” Met het besluit slaan we eigenlijk een mooie dubbelslag. De woonvorm krijgt een duurzaam onderkomen, met dagbesteding op eigen terrein en bovendien krijgt deze voormalige boerderij een toekomstbestendige invulling. Vandaar onze boodschap: Welkom Ygdrasil,…

Read More

Het gaat er echt van komen. De komende jaren krijgt het station van Heino een enorme boost. Er komen extra parkeerplaatsen voor zowel fietsen als auto’s, het middenperron wordt vervangen door twee zijperrons en het hele gebied rondom het perron wordt mooier en veiliger gemaakt. Zo komt er bij het station een verhoogd plateau in de Stationsstraat om ter plekke de snelheid te verlagen en de oversteek voor voetgangers veiliger te maken. “Een flink aantal jaren waren er nog twijfels over de toekomst van het station van Heino. Dat tijdperk kunnen we nu definitief achter ons laten. Met dit plan…

Read More

In de afgelopen jaren waren er al vaker zorgen om Cultuurcentrum de Maalderij in Heino. Mooi, monumentaal pand waar stichtingen en verenigingen een plek hebben en inwoners elkaar creatief ontmoeten. Er is veel aandacht voor theater, muziek en zang maar ook de Omheining heeft daar de thuisbasis. Een oud pand, slecht geïsoleerd en de kosten lopen op. Wethouder Breun Breunissen is constructief in overleg met de Maalderij en eigenaar Salland Wonen om te proberen dit pand te behouden voor de diverse gebruikers. Mokwerf is gerestaureerd De Mokwerf aan het Overijssels kanaal is gerestaureerd en kan weer jaren mee. Goed om…

Read More