Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Donderdagavond nam Henny Lammers afscheid als raadslid en Sylvia van der Heide is geïnstalleerd als opvolger. Tijdens de raadsvergadering stond burgemeester Martijn Dadema stil bij het vertrek van Henny, en bedankte hem voor zijn inzet als raadslid en zijn inzet als voorzitter van de rond-de-tafel bijeenkomsten. De commissie die de geloofsbrieven van Sylvia onderzocht gaf aan dat het hen deugd doet Sylvia weer in de raad toe te laten. Als fractie bedanken we Henny enorm voor de afgelopen jaren in de gemeenteraad, en wensen we Sylvia héél veel succes in de raad Meer over de wisseling lees je in dit…

Read More

RTV Raalte heeft het verzoek gedaan voor de komende vijf jaar aangewezen te zijn als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Raalte. Donderdagavond spraken we daarover tijdens het Rond de Tafel-gesprek in de raadszaal van het gemeentehuis. Bert Terlouw voerde namens BurgerBelangen Raalte het woord.   “Mooi dat het zo kan, en dat er een positief advies ligt voor Salland1.” RTV Raalte werkt namelijk samen met de omroepen uit Olst-Wijhe en Deventer onder de noemer Salland1.   Bert stelde een aantal vragen over de samenwerking tussen SallandTV (een commerciële omroep) en Salland1. Soms lijken die twee wat door elkaar te…

Read More

BurgerBelangen-raadslid Henny Lammers stopt eind deze maand als gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Raalte. Hij wordt opgevolgd door Sylvia van der Heide. Lammers geeft aan dat hij zich meer wil focussen op zijn taak als partijvoorzitter. “Ik heb de afgelopen 5 jaren mijn raadswerk met heel veel plezier vervuld. Ik vind het op mijn 68ste tijd om terug te treden, maar wel zeer belangrijk om actief bij de partij betrokken te blijven.” BurgerBelangen behaalde bij de afgelopen verkiezingen zeven zetels, en mag als onderdeel van de coalitie twee wethouders leveren. Naast een grote fractie is er een actieve steunfractie. Lammers…

Read More

De bibliotheek in Raalte gaat verbouwen. Dat komt mede doordat het Kulturhus wordt verbouwd door SallandWonen, en een deel van de bibliotheek daardoor moet verhuizen. Donderdagavond spraken we hierover in de raadsvergadering, omdat er verschillende scenario’s voor de verbouwing voorliggen. Elk met z’n eigen prijskaartje. Namens BurgerBelangen voerde Dafne Holterman het woord. “De bibliotheek in Raalte is een mooie faciliteit die voorziet in een behoefte. De scenario’s geven een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden die wij als raad, maar ook als fractie van Burgerbelangen, hebben.” We stemden in met het ‘middelste’ scenario. Niet het duurste, en ook niet het meest…

Read More

Op advies van de landsadvocaat gaan meldkamers misschien stoppen met het uitsturen van persalarmen. Met een persalarm worden journalisten geïnformeerd over bijvoorbeeld ongevallen of andere gebeurtenissen waar hulpdiensten bij zijn, zodat de pers hier verslag van kan doen. BurgerBelangen vindt de lokale journalistiek erg belangrijk. Deze persalarmen helpen bijvoorbeeld de lokale nieuwsmedia verslag te doen van onveilige verkeerssituaties. Verslaglegging van ongevallen helpt ons bijvoorbeeld te bepalen of de N35 een gevaarlijke weg is. “Het wegvallen van dit persalarm maakt lokale journalistiek dus lastiger. Dit terwijl goede  lokale journalistiek juist van enorm belang is voor de samenleving.”, aldus Michel Brinkhuis. Tijdens…

Read More

Er gebeurt veel in het buitengebied. Onze fractie volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Deze week werd er voor de gemeenteraden van Raalte, Deventer en Olst-Wijhe een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen rondom het landelijk gebied. BurgerBelangen-raadsleden Tim Gootjes en Marcel Schutte woonden de bijeenkomst bij. “Er is veel ambitie bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, maar er zijn nog steeds veel onzekerheden en onduidelijkheden voor onze boeren.”, aldus Tim. Tijdens de avond werd ook ingegaan op de initiatieven die vanuit de samenleving komen, zoals Salland Loont”. Salland Loont is een agrarisch collectief dat in Salland de verduurzaming van het landelijk gebied…

Read More

Jeugd in de (kinder)gemeenteraad. Wat een leuke combinatie! Namens BurgerBelangen nam Dafne Holterman hier aan mee. “Genoten van de verhelderende inzichten en goede vragen. Duidelijk werd zeker dat kinderen betrokken zijn bij wat er speelt en leeft in onze gemeente. Thema’s die aan de orde kwamen waren onder andere milieu, natuur, omgeving, dieren, maar ook het omzien naar én samen zijn mét elkaar.”, aldus Dafne. Alle voorstellen verdienden het om te winnen! Er was helaas slechts één prijs te vergeven … Burgerbelangen feliciteert de kinderen van De Dolfijn Heino met de gewonnen prijs! We zien de gepimpte nestkastjes, insectenhotels en…

Read More

Donderdagmiddag vond de raadsdvergadering over de begroting van 2023 plaats. Tijdens de algemene beschouwingen gaf BurgerBelangen Raalte haar visie op hoe het gaat in de gemeente Raalte, en waar wat ons betreft aandachtspunten liggen. Onze inbreng is hieronder te lezen. Het gaat goed met de gemeente Raalte. Dat zie je terug in een mooie begroting. De fractie van BurgerBelangen is hier erg blij mee. Blij ook, omdat dit de eerste begroting is waar onze partij een grote rol speelt. De eerste begroting met BurgerBelangen als coalitiepartij. Dat is ook voor onze fractie een nieuwe ervaring. We zijn blij met de…

Read More