Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Donderdagavond spraken we in de gemeenteraad over het ophogen van de toegestane hoogte voor erfwindmolens. De huidige toegestane hoogte van maximaal 25 meter zorgt ervoor dat het momenteel niet rendabel is om een erfwindmolen te plaatsen. “Het is een serieus thema, maar ook een heel mooie manier om een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheid- en energiedoelstellingen.”, zo bracht Marcel Schutte donderdagavond namens de fractie in. Waarom steunen we dit? Windenergie kan voor ondernemers in het buitengebied een belangrijk onderdeel zijn in de energiemix voor verduurzaming van hun bedrijf. Ook met het oog op congestie van het stroomnet, waarin meer…

Read More

Donderdagavond hebben wij als BurgerBelangen-fractie ingestemd met de bestuursopdracht ‘Groei’. Het startpunt van de ambitie om de komende jaren 3.000 woningen te bouwen in Raalte. Een ambitie die in het coalitie-akkoord staat. Deze bestuursopdracht is het startpunt van een proces, waarin onder meer de behoefte in kaart wordt gebracht en waarbij wordt gekeken op welke manier de verschillende dorpen in onze gemeente kunnen groeien. Namens de fractie van BurgerBelangen Raalte voerde Michel Brinkhuis het woord. Zijn inbreng is hieronder te lezen. In het coalitieakkoord staat de ambitie om 3000 woningen te bouwen. Dat is nodig, want er is in onze…

Read More

Voor veel mensen zijn het lastige tijden. De energieprijzen zijn hoog en ook veel dagelijkse uitgaven worden duurder. In de gemeente Raalte zijn er veel initiatieven om mensen die moeite hebben rond te komen te helpen. Om te laten zien hoeveel mooie initiatieven er zijn is RaalteSociaal.nl opgezet. Een kaart waarop je alle initiatieven vanuit de samenleving kunt vinden.  De interactieve kaart is een initiatief van de fractie van BurgerBelangen. Zij lanceren deze kaart op Valentijnsdag: een dag waarop mensen meer omzien naar hun naasten. “Tijdens een steunfractie-vergadering werd aangekaart dat er veel initiatieven zijn, maar dat ze soms lastig…

Read More

Donderdagavond nam Henny Lammers afscheid als raadslid en Sylvia van der Heide is geïnstalleerd als opvolger. Tijdens de raadsvergadering stond burgemeester Martijn Dadema stil bij het vertrek van Henny, en bedankte hem voor zijn inzet als raadslid en zijn inzet als voorzitter van de rond-de-tafel bijeenkomsten. De commissie die de geloofsbrieven van Sylvia onderzocht gaf aan dat het hen deugd doet Sylvia weer in de raad toe te laten. Als fractie bedanken we Henny enorm voor de afgelopen jaren in de gemeenteraad, en wensen we Sylvia héél veel succes in de raad Meer over de wisseling lees je in dit…

Read More

RTV Raalte heeft het verzoek gedaan voor de komende vijf jaar aangewezen te zijn als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Raalte. Donderdagavond spraken we daarover tijdens het Rond de Tafel-gesprek in de raadszaal van het gemeentehuis. Bert Terlouw voerde namens BurgerBelangen Raalte het woord.   “Mooi dat het zo kan, en dat er een positief advies ligt voor Salland1.” RTV Raalte werkt namelijk samen met de omroepen uit Olst-Wijhe en Deventer onder de noemer Salland1.   Bert stelde een aantal vragen over de samenwerking tussen SallandTV (een commerciële omroep) en Salland1. Soms lijken die twee wat door elkaar te…

Read More

BurgerBelangen-raadslid Henny Lammers stopt eind deze maand als gemeenteraadslid in de gemeenteraad van Raalte. Hij wordt opgevolgd door Sylvia van der Heide. Lammers geeft aan dat hij zich meer wil focussen op zijn taak als partijvoorzitter. “Ik heb de afgelopen 5 jaren mijn raadswerk met heel veel plezier vervuld. Ik vind het op mijn 68ste tijd om terug te treden, maar wel zeer belangrijk om actief bij de partij betrokken te blijven.” BurgerBelangen behaalde bij de afgelopen verkiezingen zeven zetels, en mag als onderdeel van de coalitie twee wethouders leveren. Naast een grote fractie is er een actieve steunfractie. Lammers…

Read More

De bibliotheek in Raalte gaat verbouwen. Dat komt mede doordat het Kulturhus wordt verbouwd door SallandWonen, en een deel van de bibliotheek daardoor moet verhuizen. Donderdagavond spraken we hierover in de raadsvergadering, omdat er verschillende scenario’s voor de verbouwing voorliggen. Elk met z’n eigen prijskaartje. Namens BurgerBelangen voerde Dafne Holterman het woord. “De bibliotheek in Raalte is een mooie faciliteit die voorziet in een behoefte. De scenario’s geven een duidelijk beeld van de keuzemogelijkheden die wij als raad, maar ook als fractie van Burgerbelangen, hebben.” We stemden in met het ‘middelste’ scenario. Niet het duurste, en ook niet het meest…

Read More

Op advies van de landsadvocaat gaan meldkamers misschien stoppen met het uitsturen van persalarmen. Met een persalarm worden journalisten geïnformeerd over bijvoorbeeld ongevallen of andere gebeurtenissen waar hulpdiensten bij zijn, zodat de pers hier verslag van kan doen. BurgerBelangen vindt de lokale journalistiek erg belangrijk. Deze persalarmen helpen bijvoorbeeld de lokale nieuwsmedia verslag te doen van onveilige verkeerssituaties. Verslaglegging van ongevallen helpt ons bijvoorbeeld te bepalen of de N35 een gevaarlijke weg is. “Het wegvallen van dit persalarm maakt lokale journalistiek dus lastiger. Dit terwijl goede  lokale journalistiek juist van enorm belang is voor de samenleving.”, aldus Michel Brinkhuis. Tijdens…

Read More