Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Bert Terlouw heeft namens onze fractie schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W over het achterstallig onderhoud van infrastructuur en de kwaliteit van de groenvoorziening in de wijk Langkamp. Dit naar aanleiding van een rondleiding door de wijk, georganiseerd door bezorgde bewoners. In de vragen uiten we onze zorgen over de staat van de infrastructuur, waaronder stoepen, afritten en drempels, die volgens de bewoners verouderd en onveilig zijn. De bewoners ervaren de leefomgeving als slecht onderhouden en vinden dat dit niet meer van deze tijd is. Daarnaast is er onvrede over het niveau van groenonderhoud, waarbij zowel de gemeente…

Read More

Het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte herinrichten. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast en droogte.  Het Overijssels Kanaal, dat dateert uit de 19e eeuw, is sinds 1988 gesloten voor scheepvaart en dient nu voornamelijk voor waterhuishouding. Vorige week was er veel belangstelling van inwoners om de plannen te bekijken in Heeten. Marcel Schutte was er namens onze fractie bij. “Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd met een geleidelijke overgang van land naar water. Daarnaast wordt het kanaal uitgebaggerd om de watertoevoer te verbeteren. Mooie plannen…

Read More

De vier markten in de gemeente worden verzelfstandigd. Hier heeft de gemeenteraad donderdag mee ingestemd. In de nieuwe situatie nemen de marktondernemers zelf de organisatie en het beheer van de weekmarkten over. Momenteel is er, met name in Raalte, regelmatig een evenement nabij het marktterrein. Denk aan Stoppelhaene, Ribs & Blues of de Sallandse Wandelvierdaagse. Bij de opbouw houden organisatie en marktondernemers rekening met elkaar, dankzij goed overleg via de (gemeentelijke) marktmeester. In de aanloop naar dit besluit heeft onze fractie meerdere keren aandacht gevraagd voor flexibiliteit in de nieuwe situatie. De verzelfstandiging is een goede stap voor toekomstbestendige markten,…

Read More

Als er grote zonnevelden komen in onze gemeente, dan vinden we het belangrijk dat er lokaal eigenaarschap is. Ten minste 50 procent. Zo profiteert de omgeving mee van de opbrengsten. De gemeenteraad stemde donderdagavond in met het plan om zonnepanelen op de REKO-plas te realiseren. Het lokaal eigenaarschap is echter nog niet geregeld. Stel dat het de initiatiefnemer niet lukt, dan moet deze jaarlijks een bedrag aan de gemeente overmaken. Samen met een aantal andere partijen (CDA, VVD, LB, GB en PvdA) hebben wij het initiatief genomen om via een motie af te dwingen dat de gemeente met een voorstel…

Read More

Roelofsen Horse Trucks mag gaan nieuwbouwen op het industrieterrein in Raalte. De fractie van Burgerbelangen vindt het mooi dat een Raalter onderneming in Raalte kan blijven, en zo ook bij groei van een bedrijf lokale werkgelegenheid behouden blijft. Schreven we een tijdje geleden al blij te zijn dat Raamsman Transport toekomstbestendig in de buurt van Raalte kan blijven, zo is dit een volgend voorbeeld van een bloeiend Raalter bedrijf dat doorgroeit in onze mooie gemeente.

Read More

Een groot nieuwbouwplan voor Mariënheem. Zo mag je het bestemmingsplan De Velderhof, dat de gemeenteraad donderdag vaststelde, wel noemen. In het plan worden 27 rijwoningen, 16 twee-onder-een-kapwoningen gebouwd, en nog eens 7 vrijstaande en 4 geschakelde woningen. Kortom: een heel mooi aantal woningen voor Mariënheem. Een kwart van de woningen in het plan zijn sociale huurwoningen. Een duurzaam plan Een duurzaam woningbouwplan. De woningen die gebouwd gaan worden zullen aardgasloos zijn en gaan voldoen aan de huidige bouweisen. Bij de invulling van het plangebied is zoveel mogelijk rekening gehouden met de noord-zuid oriëntatie van de woningen om zo de optimale uitgangspositie…

Read More

Politiek ver van je bed, of misschien toch iets wat ergens wel aanspreekt? BurgerBelangen 0572 organiseert voor de derde keer de succesvolle cursus “lokale politiek” voor inwoners van de gemeente Raalte. Altijd al eens willen weten hoe politiek precies werkt, wat er speelt en welke invloed je als inwoner hebt, dan is dit de uitgelezen kans er “eens aan te proeven”. Overweeg je politiek actief te worden, maar heb je er geen concreet beeld bij, sluit dan vooral ook aan. Doel is het vergroten van de kennis (en je netwerk). Of Burgerbelangen 0572 de partij is die aansluit bij jouw…

Read More

De gemeenteraad heeft in 2023 in de kadernota vastgesteld om bij de verschillende grote opgaven te experimenteren met nieuwe vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld een burgerberaad. Het viel onze fractie op dat deze ambitie in de kadernota van dit jaar kwam te vervallen. Vanwege dat in het coalitieakkoord overheids- en inwonersparticipatie als één van de vier opgaven is benoemd, en de gemeenteraad van Raalte bestuurlijke vernieuwing belangrijk vindt, hebben we een amendement opgesteld. Met als doel het college alsnog het kader mee te geven wél te experimenteren met nieuwe vormen van participatie. Wat de fractie van Burgerbelangen betreft hoeft het…

Read More