Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Zaterdag 3 februari was de gemeenteraad te gast in Raalte-Noord. De gemeenteraad bezocht de Zozijn locatie De Kemphaan. Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking in een beschermde omgeving. Vervolgens ging de raad naar De Noaber aan de Schuilenburg. Hier gingen de raadsleden en inwoners van Raalte-Noord in kleine groepen met elkaar in gesprek. Hoe is het wonen in Raalte-Noord? En wat is nodig voor de toekomst van Raalte-Noord? Passende woningen en N35 Hieronder delen we een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen.Algemeen beeld: Het is fijn wonen in Raalte-Noord. Een veelgenoemd onderwerp is de aansluiting van…

Read More

Afgelopen zaterdagochtend 3 februari is de gemeenteraad als Raad op Pad in Raalte Noord geweest. Allereerst hebben we een bezoek gebracht aan de zorgorganisatie Zozijn aan de Kemphaan. Hier hebben we informatie gekregen wat Zozijn is en doet. Een informatieve bijeenkomst. Vervolgens hebben we De Noaber/Schuilenburg bezocht waar de Raad in gesprek is gegaan met bewoners van Raalte Noord. De opkomst was goed. Het opgaveteam van de gemeente stelde vragen over de toekomst van de wijk: wat zijn de zorgen maar ook de mogelijkheden. De input wordt uitgewerkt. De aanwezigen krijgen binnen twee weken een verslag en samenvatting van de…

Read More

Het bestemmingsplan De Flierefluiter werd donderdagavond in de gemeenteraad besproken. Een plan dat uitbreiding mogelijk maakt voor een florerende Raalter onderneming, die bezoekers van zowel binnen als ver buiten de gemeente trekt. Eén van de grootste punten hierin is dat er wordt vastgelegd dat er maximaal 150.000 bezoekers per jaar mogen komen. “De initiatiefnemer heeft bevestigd hoe dit gecontroleerd gaat worden, en het wordt gedeeld met de gemeente. Dit geeft ons vertrouwen dat er netjes omgegaan word met de gemaakte afspraken en zullen ook voor dit bestemmingsplan stemmen.”, zo lichtte Tim Gootjes donderdagavond namens onze fractie toe hoe Burgerbelangen naar…

Read More

De fractie van Burgerbelangen Raalte hoort geregeld mensen zich uitspreken over de behoefte aan een toilet op station Raalte. Wanneer treinen ineens uitvallen, dan lopen zowel ouderen als jongeren aan tegen het probleem dat ze dan nergens naar toilet kunnen. Er is weliswaar een frietboetiek aanwezig op het station Raalte, maar dat is een privé bedrijf met eigen openingstijden.  Het is daarmee een mogelijk slechts een toevallige incidentele oplossing als het gaat om het toiletprobleem. Echter…., mensen zouden graag een structurele openbare oplossing zien en de fractie van Burgerbelangen Raalte is met hen eens. Hierbij komt dat de toiletten in…

Read More

Sinds 1 januari van dit jaar is de Omgevingswet van kracht. Recent werden hier in De Stentor zorgen over geuit. Het is de het is de grootste wetswijzigingsoperatie sinds de grondwetswijziging in 1848. Het lijkt ons als fractie daarom zinvol om als gemeenteraad periodiek te worden bijgepraat over het verloop van deze invoering. Dit te vergelijken met de insteek op initiatief van de gemeenteraad en met goedkeuring van het college toen het ging om de transitie en transformatie in het sociaal Domein ( 2015) . Dat was destijds eveneens een zeer grote opgave, maar valt in het niet bij de…

Read More

Moet het gemeentehuis worden verbouwd, om te verduurzamen en om de werkplekken weer aan de huidige standaard te laten voldoen, of is het beter om een nieuw gemeentehuis te bouwen. Hierover spraken we donderdagavond tijdens het rond-de-tafelgesprek. Na een presentatie van wethouder Breun Breunissen en toelichting van onderzoeksbureau HEVO was het aan de gemeenteraad om een richting mee te geven. De fractie van Burgerbelangen geeft de voorkeur aan een nieuwbouwscenario in de spoorzone. Van de scenario’s die zijn onderzocht vraagt dit weliswaar de grootste investering. Verdeel je die kosten over de jaren dat het gemeentehuis mee moet gaan, dan is…

Read More

Donderdagmiddag vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2024. Onze volledige inbreng kun je hieronder lezen. Tijdens de vergadering heeft onze fractie ook twee moties ingediend, welke beiden zijn aangenomen. Tariefdifferentiatie toeristenbelasting onderzoeken De eerste motie is een oproep aan het college om samen met de toerisme-sector in gesprek te gaan om te kijken of er tariefdifferentiatie mogelijk is voor de toeristenbelasting. Omdat de toeristenbelasting vanaf volgend jaar aanzienlijk wordt verhoogd, kan het – als de sector daar ook voor open staat – interessant zijn om te kijken of verschillende tarieven voor bijvoorbeeld campings en hotels een optie zijn. Zo’n…

Read More

Dinsdagavond vond de jaarlijkse ledenvergadering van Burgerbelangen 0572 plaats. In een sfeervolle ruimte van hotel De Zaan vergaderden we niet alleen over de partij, maar kregen we ook een interessante presentatie van ons eigen fractielid Bert Terlouw over de geschiedenis van Raalte en de Ridders van Ramelo! Tijdens de ALV hebben de leden ook unaniem ingestemd met de toetreding van Maria Schrijver als bestuurslid van de partij.

Read More