Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

“Het plan voor de ‘Burcht van de Ridders van Ramelo’ is een voorbeeld van een mooi burgerinitiatief!”, zo lichtte Dafne Holterman gisteren toe waarom we als Burgerbelangen het initiatief steunen. “Er wordt een forse investering gevraagd. Dat andere externe partijen zich reeds hebben gecommitteerd aan de plannen stemt ons positief. Uit de stukken blijkt daarnaast het enthousiasme van de initiatiefnemers. De meerwaarde van de gevraagde investering dient in het grotere geheel te worden gezien.” In ons verkiezingsprogramma van 2022 staat dat Burgerbelangen “trots is op onze geschiedenis, en we beloven dit om te zetten in daden”. Nu we voor een daadwerkelijke keuze…

Read More

Altijd al eens willen weten wat er leeft en speelt in onze gemeente? Wat gebeurt er bijvoorbeeld na de verkiezingen? Hoe kun je zelf invloed uitoefenen en waar vind je relevante informatie? Burgerbelangen organiseert 6 avonden om inwoners op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de lokale politiek. Hoe worden besluiten genomen? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wat doet een raadslid, een wethouder of de burgemeester? Zomaar vragen waarop we een antwoord zoeken. De eerste avond maken we kennis met elkaar en leren we de basisbeginselen van (lokaal) bestuur én inventariseren we de interesses van de aanwezige cursisten. Ben…

Read More

Tijdens de raadsvergadering donderdagavond spraken we over de integrale veiligheidsstrategie van de gemeente Raalte voor de komende jaren. Hierin worden drie speerpunten benoemd: zorg en veiligheid, ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid. De strategie heeft invulling gekregen mede door inwoners die hun mening hebben gegeven via het burgerpanel van de gemeente Raalte. “De integrale veiligheidsstrategie is een heel duidelijk geschreven document. Onze fractie kan zich ook zeker vinden in de gestelde prioriteiten. Wat we heel erg waarderen is dat het burgerpanel is ingezet om ook inwoners actief te vragen om wat zij belangrijk vinden. Het is daarbij ook fijn dat de…

Read More

Donderdagavond heeft onze fractie ingestemd met het bestemmingsplan voor woningbouw op de locatie van het voormalig tuincentrum Van der Vechte in Heino. Een heel mooi groen plan, waar elf woningen zullen worden gebouwd: vier vrijstaande woningen en twee blokken met rijtjeswoningen. “Volgens BurgerBelangen ligt hier een goed plan voor een gezamenlijk buurtje, met mooie landschappelijke inpassing en mogelijkheden voor mantelzorg.”, zo lichtte Tim Gootjes onze keuze om met de plannen in te stemmen toe tijdens de raadsvergadering. We hebben begrepen dat de woningen in het najaar van dit jaar op de markt komen, en dat de bouw zou kunnen starten…

Read More

Vele inwoners en bedrijven kiezen voor de aanschaf van een elektrische auto. Een goede ontwikkeling. Laden op eigen terrein of oprit is echter voor veel inwoners niet realiseerbaar. Men is aangewezen op de openbare ruimte of een laadstation bij een tankstation. Raalte investeert in nieuwe laadpalen om inwoners te faciliteren. Inwoners komen echter met vragen bij de BurgerBelangen-fractie ten aanzien van de gekozen plekken. Deze vragen gaan om de plek waar de laadpalen komen, en waarom juist parkeerplaatsen die het dichtst bij een ingang van een gebouw liggen hiervoor worden gekozen. Namens onze fractie stelde Sylvia van der Heide er…

Read More

Eén op de vijf Nederlandse huishoudens telt een hond. Niet gek als je bedenkt dat onderzoek aantoont dat mensen met een hond minder last hebben van stress, actiever zijn én een betere fysieke gezondheid hebben. Dafne Holterman vertelt: “Als raadslid van Burgerbelangen 0572, ben ik benaderd door, én heb ik gesproken met, meerdere inwoners uit verschillende kernen van de gemeente Raalte. Er bestaat een brede behoefte aan omheinde losloopgebieden / speelplaatsen voor honden. Dromen over locaties “Deze wens bestaat in ieder geval in de kernen Raalte, Heino, Heeten en Nieuw Heeten. Er wordt gedroomd over locaties, gesproken over de wijze…

Read More

Donderdagavond spraken we in de gemeenteraad over het ophogen van de toegestane hoogte voor erfwindmolens. De huidige toegestane hoogte van maximaal 25 meter zorgt ervoor dat het momenteel niet rendabel is om een erfwindmolen te plaatsen. “Het is een serieus thema, maar ook een heel mooie manier om een bijdrage te leveren aan onze duurzaamheid- en energiedoelstellingen.”, zo bracht Marcel Schutte donderdagavond namens de fractie in. Waarom steunen we dit? Windenergie kan voor ondernemers in het buitengebied een belangrijk onderdeel zijn in de energiemix voor verduurzaming van hun bedrijf. Ook met het oog op congestie van het stroomnet, waarin meer…

Read More

Donderdagavond hebben wij als BurgerBelangen-fractie ingestemd met de bestuursopdracht ‘Groei’. Het startpunt van de ambitie om de komende jaren 3.000 woningen te bouwen in Raalte. Een ambitie die in het coalitie-akkoord staat. Deze bestuursopdracht is het startpunt van een proces, waarin onder meer de behoefte in kaart wordt gebracht en waarbij wordt gekeken op welke manier de verschillende dorpen in onze gemeente kunnen groeien. Namens de fractie van BurgerBelangen Raalte voerde Michel Brinkhuis het woord. Zijn inbreng is hieronder te lezen. In het coalitieakkoord staat de ambitie om 3000 woningen te bouwen. Dat is nodig, want er is in onze…

Read More