Op 11 april a.s. is er een extra raadsdebat over het duurzaamheidsbeleid binnen de gemeente Raalte. Tijdens dat debat komt zowel het actuele beleid aan de orde, als een aantal voorstellen tot aanpassing. Deze moties gaan over zonneparken, windmolens en de mogelijkheden van inwoners om zelf een energiescan te laten doen. De fractie iedereen die geïnteresseerd is in de lokale duurzaamheid- en energiebeleid een rondje met de fractie mee te draaien, en op die manier de besluitvorming van dichtbij te volgen.
Door een ‘rondje mee te draaien’ met fractie krijgt men een beeld van wat de keuzemogelijkheden zijn, welke afwegingen worden gemaakt, door wie en uiteindelijk hoe het beleid er de komende jaren uitziet. Wie belangstelling heeft kan een mail sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Share.

Leave A Reply