De fractie van BurgerBelangen vindt dat Raalte onverkort moet vasthouden aan een toekomstig verdiepte ligging van de N35 bij Raalte. Niet alleen omdat dit in 2009 zo is besloten, maar vooral omdat dit noodzakelijk is voor de woonkwaliteit van de inwoners van met name Raalte-Noord.

“Als op enig moment de N35 wordt opgewaardeerd tot 2×2-baans stroomweg (het officiële beleid, red), dan moet je er toch niet aan denken dat er aan beide zijden een 4 meter hoge geluidswal geplaatst moet worden om de overlast tegen te gaan. Het is voor ons onbegrijpelijk dat het college  hier zó makkelijk aan voorbij gaat,” zo stelde de fractie tijdens het debat over Kruispunt Bos.

Op maandag 9 mei jongstleden werd tijdens een raadpleinsessie gesproken over de recente plannen voor Kruispunt Bos. Het college heeft samen met provincie een basisontwerp bedacht op de doorstroming te bevorderen. Eén van de kenmerken van dit plan is dat een verdiepte ligging van de N35 in de toekomst niet meer mogelijk is. Volgens BurgerBelangen is het uitstekend dat Kruispunt Bos wordt aangepakt, maar de uitvoering mag NIET ten koste gaan van de verdiepte ligging.

BurgerBelangen wees in het debat op het feit dat de raad, toen ze in 2009 een besluit moesten nemen tussen de N35-Rechtdoor of de N35 Zuidom Raalte raadsbreed gekozen werd voor ‘rechtdoor’, met als kaderstellende toevoeging dat deze dan wel ‘verdiept’ aangelegd moest worden. “Die uitspraak, maar vooral ook de onderliggende argumenten, kun je niet zomaar bij het grof vuil zetten. Een N35 rechtdoor ‘op maaiveld’ betekent dat de huidige barrière tussen Noord en het centrum juist enorm groter wordt. Dat kun je de mensen in Raalte niet aandoen. BurgerBelangen zal daar in ieder geval niet mee akkoord gaan”.

“Wij hebben ons wel verbaasd hoe simpel de coalitiepartijen CDA en ook Gemeentebelangen voorbij gaan aan de gemaakte afspraken uit het verleden”. Zij gaven aan te kiezen voor de korte termijnoplossingen voor Kruispunt Bos, en akkoord te gaan met het loslaten van de verdiepte variant.

Tijdens de raadspleinsessie werd overigens erkend dat, met opwaarderen van Kruispunt Bos, de verkeersdrukte zich per direct zal verplaatsen naar de Afslag Ommen en de Afslag Almelosestraat. Oftewel: de problemen worden niet opgelost, maar verplaatst. Ze worden verplaatst naar het weggedeelte dat nú al bekend staat als de plaats met de meeste ongelukken (zie kaartje boven: het rode deel tussen Raalte-dorp en Raalte-dorp wijst erop dat op dit wegdeel de meeste ongevallen plaatsvinden).

 

Share.

Leave A Reply