Op advies van de landsadvocaat gaan meldkamers misschien stoppen met het uitsturen van persalarmen. Met een persalarm worden journalisten geïnformeerd over bijvoorbeeld ongevallen of andere gebeurtenissen waar hulpdiensten bij zijn, zodat de pers hier verslag van kan doen.

BurgerBelangen vindt de lokale journalistiek erg belangrijk. Deze persalarmen helpen bijvoorbeeld de lokale nieuwsmedia verslag te doen van onveilige verkeerssituaties. Verslaglegging van ongevallen helpt ons bijvoorbeeld te bepalen of de N35 een gevaarlijke weg is. “Het wegvallen van dit persalarm maakt lokale journalistiek dus lastiger. Dit terwijl goede  lokale journalistiek juist van enorm belang is voor de samenleving.”, aldus Michel Brinkhuis.

Tijdens de raadsvergadering van 22 december heeft BurgerBelangen hier aandacht voor gevraagd. We hebben gevraagd hoe het college tegen deze ontwikkeling aankijkt, en of zij aandacht willen vragen bij de Veiligheidsregio voor de situatie die dreigt te ontstaan. “We zijn het eens met uw analyse dat het op deze manier niet meer gevolgd kan worden.”, zo antwoordde burgemeester Martijn Dadema op onze vragen. “Voorlopig is het standpunt van het college dat wij het overleg tussen de minister en de NvJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten afwachten.”.

Het college van B&W gaat niet nu in de Veiligheidsregio IJsselland zelfstandig een oplossing zoeken. Een standpunt dat we als BurgerBelangen zeker begrijpen. “We houden de vinger aan de pols, en informeren u wanneer er meer bekend is vanuit de minister.”, aldus Dadema.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply