Donderdagavond hebben wij als BurgerBelangen-fractie ingestemd met de bestuursopdracht ‘Groei’. Het startpunt van de ambitie om de komende jaren 3.000 woningen te bouwen in Raalte. Een ambitie die in het coalitie-akkoord staat. Deze bestuursopdracht is het startpunt van een proces, waarin onder meer de behoefte in kaart wordt gebracht en waarbij wordt gekeken op welke manier de verschillende dorpen in onze gemeente kunnen groeien.

Namens de fractie van BurgerBelangen Raalte voerde Michel Brinkhuis het woord. Zijn inbreng is hieronder te lezen.

In het coalitieakkoord staat de ambitie om 3000 woningen te bouwen. Dat is nodig, want er is in onze dorpen een grote behoefte aan woningen. Ook regionaal is er een grote behoefte. Het is mooi dat Raalte daar, als onderdeel van de regio Zwolle, een steentje gaat bijdragen aan het invullen van die behoefte. Met een goed woningaanbod zorgen we ervoor dat inwoners onze gemeente niet hoeven te verlaten, omdat ze hier geen huis kunnen vinden.

BurgerBelangen staat voor een gemeente Raalte waarin het mooi wonen is. Goede voorzieningen zijn daarbij belangrijk. Wij geloven erin dat wanneer we deze woningen bouwen, we de voorzieningen die er nu zijn kunnen behouden.

Mooi wonen betekent ook mooie wijken. Doordat de bestuursopdracht de focus legt op inbreiding, kunnen bouwplannen ook impulsen geven aan bestaande wijken. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Bedreiging & participatie
Groei kan ook bedreigend overkomen voor de inwoners die geen nieuwe woning zoeken. Die gehecht zijn aan hun dorp zoals ze het nu kennen. We vinden het daarom belangrijk inwoners te betrekken bij de groeiplannen. Hoe kunnen we de groeiplannen zo breed mogelijk gedragen krijgen? En hoe kunnen we de groei laten plaatsvinden op een manier zodat je er ook voordelen van ervaart, ook als je niet wilt verhuizen? Dat zijn voor ons belangrijke elementen, waar inwoners bij moeten worden meegenomen.

Voorzieningen & werkgelegenheid
Hopelijk biedt meer woningbouw kans op meer. Hoe mooi zou het zijn als meer inwoners betekent dat een bioscoop zich wil vestigen in Raalte. Of dat een grote onderneming óns industrieterrein kiest om zich te vestigen, waardoor meer inwoners een baan dichterbij waar ze wonen kunnen vinden.

Verbindingen
Een groeiende gemeente vereist goede verbindingen naar buiten. Een goed openbaar vervoer. En een goede bereikbaarheid over de weg. Daar moet oog voor zijn, bij het kiezen van de locaties waar gebouwd gaat worden.

Groei is wat ons betreft meer dan alleen woningbouw.  BurgerBelangen is dan ook blij met deze bestuursopdracht het college aan het werk te kunnen zetten met de opdracht om meer woningen voor onze inwoners te realiseren, maar daarbij ook de gerelateerde uitdagingen (zoals werklocaties, leefbare wijken en kansenongelijkheid benoemt) in ogenschouw te nemen.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply