“Maak snelheid met bouwen van extra seniorenwoningen bij Het Wooldhuis”. Deze oproep doet de fractie van BurgerBelangen richting zowel de gemeente als Het Wooldhuis. Door woningen te bouwen voor senioren krijgen ouderen de kans om alvast dichter bij de voorzieningen te gaan wonen, en komen hun huidige woningen vrij voor bijvoorbeeld starters. Het Wooldhuis heeft inmiddels positief op de oproep gereageerd. “We zijn altijd bereid om te kijken wat mogelijk is”, aldus Esther Zagers, manager Wonen, Welzijn en Zorg van Het Wooldhuis.

Woonzorgcentrum Het Wooldhuis beschikt over braakliggende gronden om in de toekomst extra woningen voor senioren te bouwen. Zo meldde Esther Zagers onlangs tijdens het digitale bezoek van de gemeenteraad aan Heino. Op dit moment worden er echter geen concrete stappen ondernomen om die woningen daadwerkelijk te gaan bouwen.
Dat is opmerkelijk, zo vindt raadslid Ben Nijboer van BurgerBelangen. “Er is een groot tekort aan woningen, ook voor senioren. Een deel daarvan zoekt een woning dichtbij de zorgvoorzieningen, zeker als één van de partners een vorm van zorg nodig heeft. Wat ons betreft gaan gemeente en Het Wooldhuis op korte termijn in gesprek om te kijken of de bouw ervan versneld kan worden”, aldus Nijboer. De fractie heeft het college inmiddels hiertoe schriftelijk opgeroepen. De fractie wijst er nadrukkelijk op dat niet alleen senioren belang hebben bij het versnelling van bouwplannen. Als een oudere kiest voor een kleinere woning dicht bij de voorzieningen komt er vaak een eengezinswoning vrij, die weer beschikbaar komt voor gezinnen of starters.
De fractie heeft inmiddels contact gehad met Esther Zagers. Ze gaf aan graag in gesprek te gaan met de gemeente om te kijken wat mogelijk is.

Share.

Leave A Reply