“Als je toch met het bedrijventerrein in Heino aan de slag gaat werk dan ook toe naar een parallelweg langs de hele N35 bij Heino. Je realiseert dan niet alleen goede ontsluiting voor het vrachtverkeer van en naar bedrijventerrein, maar daarmee kun je in de toekomst ook het zware landbouwverkeer uit het centrum Heino weren”. Dit pleidooi hield BurgerBelangen tijdens de Rond-de-tafelgesprekken over de uitbreidingplannen van bedrijventerrein Blankenfoort. Extra voordeel van een parallelweg langs de Rondweg is dat er daarmee een verbinding wordt gemaakt tussen de parallelwegen naar Raalte en Zwolle. “Dat past naadloos bij het streven naar een snelle fietsverbinding F35, tussen Raalte en Zwolle”, aldus Ben Nijboer namens BurgerBelangen.
De suggestie viel in goede aarde en het college zegde toe hier nader naar te kijken. Deze toezegging herhaalde wethouder Wagenmans tijdens de informatieavond over de uitbreidingsplannen voor Blankenfoort.

Er was grote belangstelling voor de informatie-avond (9 okt 2019) over de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort in Heino.

Het voorstel om bij Heino een parallelweg langs de N35 te leggen is overigens niet nieuw. Het kwam al een aantal keren ter sprake bij de vraag hoe het vrachtverkeer (van en naar Lemelerveld) over de Van der Capellenweg geweerd kon worden. De gedachten ging daarbij uit naar een parallelweg aan de noordzijde van de N35. Bovendien is het nooit verder gekomen dan globale oriëntaties, mede ook omdat de N35 een rijksweg is. Volgens BurgerBelangen goed zijn om te kijken of de uitbreiding van bedrijventerrein Blankenfoort het omslagpunt kan zijn om de parallelweg alsnog te realiseren, maar dan aan de binnenzijde van de rondweg.

De gemeenteraad ging recent onlangs akkoord met het voorstel om het bedrijventerrein van Heino uit te breiden met (netto) 3 hectare. Daarvoor zijn twee locaties in beeld: aan de oostzijde van het huidige Blankenfoort, en een stukje aan de westzijde (nabij de stoplichten).

Volgens BurgerBelangen zou het goed zijn toe te werken naar een volledige parallelweg langs de N35, zowel als snelle fietsverbinding tussen Raalte en Zwolle als alternatief voor het landbouwverkeer dat nu nog door het centrum moet.
Op deze tekening de locaties (twee grijze vlakken) die vooralsnog in beeld zijn voor uitbreiding van Blankenfoort. Let op: De groene stippellijn hebben wij als BurgerBelangen ingetekend om aan te geven waar de parallelweg zou kúnnen komen. Dat is dus nog géén onderdeel van de plannen!

 

 

 

 

Share.

Leave A Reply