De fractie van BurgerBelangen wil dat inwoners van Raalte de mogelijkheid krijgen zich door middel van een referendum uit te spreken over ingrijpende plannen van de gemeente. De fractie zal hiertoe een initiatiefvoorstel indienen. Het voorstel voorziet daarbij in twee varianten: een referendum op initiatief van de raad zelf om inwoners die extra stem te geven. Maar ook een referendum op initiatief van inwoners, die daarmee aan de noodrem kunnen trekken als er een besluit dreigt te worden genomen waar geen draagvlak voor is.
Een referendum is volgens BurgerBelangen de fractie een heel mooi en krachtig middel voor inwoners om invloed uit te oefenen, of om bij te sturen. Een op de drie gemeenten kennen al een referendumverordening maar Raalte nog niet. “Het wordt tijd dat onze inwoners deze mogelijk ook krijgen”, aldus de fractie
Het initiatiefvoorstel van BurgerBelangen is gericht op een raadgevend referendum. Daarbij spreken inwoners zich uit over een voorstel van de gemeenteraad vóórdat het besluit definitief is. “Eigenlijk hebben een voorkeur voor een bindend referendum, maar wettelijk is dat op dit moment niet mogelijk. Binnen de mogelijkheden die er wel zijn biedt het raadgevend referendum onze inwoners de beste mogelijkheden. “
De fractie heeft het initiatiefvoorstel inmiddels in hoofdlijnen klaar. Voor de invulling van specifieke onderdelen wordt de komende twee weken het advies van het BurgerpanelRaalte gevraagd. “Gelukkig hebben we sinds begin van dit jaar de beschikking over een representatief panel en daar we maken we uiteraard graag gebruik van. Zo kunnen de panelleden zich uitspreken over de gewenste hoogte van drempel om wel of niet een referendum te starten of met suggesties komen voor onderwerpen waarover ze zich willen kunnen uitspreken.”
Over dit laatste heeft de fractie uiteraard zelf ook nagedacht. Ze denken we dat een referendum een heel mooi instrument was geweest tijdens de vraag of betaald parkeren afgeschaft moest worden, of bijvoorbeeld over de komst van het AZC. Zo is het ook denkbaar dat inwoners zich kunnen uitspreken over het wel of niet verplaatsen van Booijink uit het centrum van Raalte, of als er plannen komen voor een nieuw gemeentehuis. Elders zie je dat referenda worden ingezet als er plannen zijn voor gemeentelijke herindelingen, of de vestiging van grote bedrijventerrein. ‘Zo is er legio voorbeelden te bedenken, maar voor nu willen we dat eerst even aan het panel voorleggen’.
De vragenlijst over het referendum wordt zaterdagavond 16/1 verzonden aan de panelleden.

Wilt u uw mening geven over voorstel ook voor Raalte een referendum mogelijk te maken, ga dan naar www.burgerpanelraalte.nl. Na aanmelding (en bevestiging van de aanmelding) krijgt u automatisch de vragenlijst over het referendum toegestuurd.  

Wilt u meer informatie over wat een referendum is, of welke vormen er zijn: zie het separate artikel hierover elders op deze site.

Share.

Leave A Reply