De gemeente Raalte moet concrete voorbereidingen treffen om de tekorten op de Jeugdzorg te tackelen. Die oproep deed fractievoorzitter Sylvia van der Heide (BurgerBelangen) tijdens de behandeling van de Kadernota. In die nota staan de grote lijnen voor de begrotingen van de komende jaren. Belangrijk punt van kritiek op die nota is volgens BurgerBelangen het ontbreken van een adequaat antwoord op de tekorten in de zorg.
Sylvia van der Heide: “Jaarlijks legt de gemeente hier ongeveer een miljoen euro op toe. Dat tekort wordt gedekt uit een reserve, die bedoeld was als buffer voor andere zorgtaken. Over twee jaar is én dat potje leeg én zitten we nog steeds met dat tekort. Met alle risico’s van grote bezuinigingen van dien. Wij vinden dat we nú moeten kijken hoe het tij gekeerd kan worden, om toekomstige draconische bezuinigingen te voorkomen.”

Overigens steunt BurgerBelangen de gemeente in het opvoeren van de druk op Den Haag om extra rijksmiddelen aan gemeente te geven voor de zorgtaken (foto). Vorige week leidde deze druk tot toezegging van het kabinet om inderdaad extra geld te geven. Dat bedrag is echter bij lange na niet genoeg om de tekorten te dekken, en bovendien niet structureel.

Share.

Leave A Reply