Vele inwoners en bedrijven kiezen voor de aanschaf van een elektrische auto. Een goede ontwikkeling. Laden op eigen terrein of oprit is echter voor veel inwoners niet realiseerbaar. Men is aangewezen op de openbare ruimte of een laadstation bij een tankstation. Raalte investeert in nieuwe laadpalen om inwoners te faciliteren.

Inwoners komen echter met vragen bij de BurgerBelangen-fractie ten aanzien van de gekozen plekken. Deze vragen gaan om de plek waar de laadpalen komen, en waarom juist parkeerplaatsen die het dichtst bij een ingang van een gebouw liggen hiervoor worden gekozen.

Namens onze fractie stelde Sylvia van der Heide er deze week schriftelijke vragen over aan het college. Hieronder zijn ze te lezen.

Een paar voorbeelden:
Bij de Jumbo is centrum Raalte zijn de eerste 4 plekken op het terrein voor elektrische auto’s om te laden. Hier staan over het algemeen bedrijfswagens urenlang te laden. Invalidenplekken en stroomvoorziening zijn echter achterop/aan de overkant van het parkeerterrein te vinden.

Vragen:

  • Waarom zijn op dit parkeerterrein de 1ste 4 plekken vooraan geschikt gemaakt voor het laden van elektrische auto’s?
  • Waarom niet juist helemaal achterop het terrein?

Bij de Bolster is de gemeente met de school en omwonenden in overleg over de parkeerdruk bij de school. Ook hier ruimte voor 2 laadpalen aan de Esstraat maar deze zijn gerealiseerd direct bij de ingang van de school.

Vragen:

  • Is de vraag gesteld of er behoefte is aan een gehandicaptenplek bij de ingang? Zo nee, waarom niet?
  • Waarom is er gekozen voor laadpaalplekken direct bij de ingang ipv verderop?

Bij de AH in het centrum van Raalte zijn laadplekken gerealiseerd op een parkeerplaats. Ook hier direct de 1ste plekken als je het terrein opkomt.

Vraag:

  • Waarom zijn juist deze plekken direct vooraan op het terrein gerealiseerd?

De gekozen voorbeelden zijn situaties is Raalte. In alle kernen worden echter gelijksoortige voorzieningen gerealiseerd en onze vragen zijn dan ook van toepassing op de gehele gemeente.

Overige vragen:

  • Op basis waarvan worden parkeerplaatsen geselecteerd als laadplekken voor elektrische auto’s?
  • Wie worden betrokken bij het maken van deze afwegingen?
  • Welke technische overwegingen spelen daarbij een rol?
  • Hoe wordt er rekening gehouden met de omwonenden, invaliden en gebruikers van het gebied?
Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply