Als er grote zonnevelden komen in onze gemeente, dan vinden we het belangrijk dat er lokaal eigenaarschap is. Ten minste 50 procent. Zo profiteert de omgeving mee van de opbrengsten.
De gemeenteraad stemde donderdagavond in met het plan om zonnepanelen op de REKO-plas te realiseren. Het lokaal eigenaarschap is echter nog niet geregeld. Stel dat het de initiatiefnemer niet lukt, dan moet deze jaarlijks een bedrag aan de gemeente overmaken.
Samen met een aantal andere partijen (CDA, VVD, LB, GB en PvdA) hebben wij het initiatief genomen om via een motie af te dwingen dat de gemeente met een voorstel komt om er voor te zorgen dat het geld dat de gemeente ontvangt ook echt lokaal besteed gaat worden.
Marcel Schutte: “Het kan dan niet de bedoeling zijn dat dit bedrag in de gemeentekas verdwijnt. Juist om draagvlak voor de energietransitie te houden is goed dat een belangrijk deel van dit geld terugvloeit naar de omgeving.”
Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply