Auteur: Fractie

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Er gebeurt veel in het buitengebied. Onze fractie volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Deze week werd er voor de gemeenteraden van Raalte, Deventer en Olst-Wijhe een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen rondom het landelijk gebied. BurgerBelangen-raadsleden Tim Gootjes en Marcel Schutte woonden de bijeenkomst bij. “Er is veel ambitie bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, maar er zijn nog steeds veel onzekerheden en onduidelijkheden voor onze boeren.”, aldus Tim. Tijdens de avond werd ook ingegaan op de initiatieven die vanuit de samenleving komen, zoals Salland Loont”. Salland Loont is een agrarisch collectief dat in Salland de verduurzaming van het landelijk gebied…

Read More

Jeugd in de (kinder)gemeenteraad. Wat een leuke combinatie! Namens BurgerBelangen nam Dafne Holterman hier aan mee. “Genoten van de verhelderende inzichten en goede vragen. Duidelijk werd zeker dat kinderen betrokken zijn bij wat er speelt en leeft in onze gemeente. Thema’s die aan de orde kwamen waren onder andere milieu, natuur, omgeving, dieren, maar ook het omzien naar én samen zijn mét elkaar.”, aldus Dafne. Alle voorstellen verdienden het om te winnen! Er was helaas slechts één prijs te vergeven … Burgerbelangen feliciteert de kinderen van De Dolfijn Heino met de gewonnen prijs! We zien de gepimpte nestkastjes, insectenhotels en…

Read More

Donderdagmiddag vond de raadsdvergadering over de begroting van 2023 plaats. Tijdens de algemene beschouwingen gaf BurgerBelangen Raalte haar visie op hoe het gaat in de gemeente Raalte, en waar wat ons betreft aandachtspunten liggen. Onze inbreng is hieronder te lezen. Het gaat goed met de gemeente Raalte. Dat zie je terug in een mooie begroting. De fractie van BurgerBelangen is hier erg blij mee. Blij ook, omdat dit de eerste begroting is waar onze partij een grote rol speelt. De eerste begroting met BurgerBelangen als coalitiepartij. Dat is ook voor onze fractie een nieuwe ervaring. We zijn blij met de…

Read More

In de gemeente Raalte zijn er gezinnen die worden geraakt door snel toenemende armoede. Bijvoorbeeld vanwege de hoge energieprijzen, veroorzaakt door de energiecrisis in Nederland. In de maanden november en december compenseert de rijksoverheid energierekeningen met tweemaal een bedrag van 190 euro. Een goede maatregel voor gezinnen die dat echt nodig hebben. Er zijn ook inwoners die deze compensatie ontvangen, die dat niet nodig hebben. BurgerBelangen ontving signalen van meerdere inwoners die dit bedrag graag willen inzetten om andere inwoners te steunen. Alleen: hoe kun je dit doneren zodat het bij de inwoners in de gemeente Raalte die het écht…

Read More

🎉Gisteravond is Breun Breunissen geïnstalleerd als wethouder voor de gemeente Raalte. “Ik verheug me op de samenwerking met de gemeenteraad, de collega-wethouders, de burgemeester en het ambtelijk apparaat. Er is veel werk aan de winkel en samen kunnen we Raalte elke dag iets mooier maken.”, aldus Breun. Breun Breunissen volgt Sylvia van der Heide op die onlangs, om gezondheidsredenen, haar functie neerlegde. Breunissen woont in Raalte en is was hiervoor lid van het dagelijks bestuur bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Tijdens de raadsvergadering donderdagavond hebben we als BurgerBelangen uitgelegd waarom Breun Breunissen voor ons de ideale opvolger van Sylvia…

Read More

Sinds enkele weken is er veel onrust onder agrarisch ondernemers, ook in de gemeente Raalte. Aanleiding is, zoals wel bekend, het plan vanuit de regering landelijk de stikstofuitstoot enorm te verminderen. In de plannen ligt de focus op de agrarische sector. Er wordt een opdracht geformuleerd, maar met weinig perspectief voor de getroffen ondernemers. De fractie van BurgerBelangen vindt het jammer dat de plannen op zo’n manier worden gepresenteerd. Er moet breder worden gekeken dan alleen naar de agrarische sector, en daar waar er een verandering wordt gevraagd moet dat op basis van een goed perspectief, dat voldoende draagvlak heeft…

Read More