Het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat het Overijssels Kanaal tussen Deventer en Raalte herinrichten. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van wateroverlast en droogte.  Het Overijssels Kanaal, dat dateert uit de 19e eeuw, is sinds 1988 gesloten voor scheepvaart en dient nu voornamelijk voor waterhuishouding.

Vorige week was er veel belangstelling van inwoners om de plannen te bekijken in Heeten. Marcel Schutte was er namens onze fractie bij. “Er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd met een geleidelijke overgang van land naar water. Daarnaast wordt het kanaal uitgebaggerd om de watertoevoer te verbeteren. Mooie plannen om het kanaal toekomstbestendig te houden!”

Ook de gemeente Raalte is nauw betrokken bij de plannen.

Lees meer op de site van het waterschap: https://www.wdodelta.nl/overijsselskanaal

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply