Wat speelt er allemaal in Broekland? Welke uitdagingen en kansen zien de inwoners van Broekland voor hun dorp? Waarover willen de inwoners van Broekland in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Broekland op 12 april aanstaande. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, in gesprek met inwoners over alles wat leeft en speelt in Broekland. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

De raad op pad
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA

Locatie
De bijeenkomst is op dinsdag 12 april aanstaande in zaal De Hoppe in Broekland.

Programma
20.00-21.30 uur    Welkom door burgemeester Dadema.
*Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp.
*Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis van de pitch.
*Korte reactie per fractie op de pitches.
*De sprekers krijgen de gelegenheid voor een reactie.
21.30-22.00 uur: De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit voorzien door alle aanwezige inwoners van Broekland. Aan het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over het verdere verloop van het proces ten aanzien van de ingebrachte onderwerpen.
22.00 uur: Informele afsluiting met een drankje.

Opgeven om te spreken
Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl. Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.

Share.

Leave A Reply