Het bestemmingsplan De Flierefluiter werd donderdagavond in de gemeenteraad besproken. Een plan dat uitbreiding mogelijk maakt voor een florerende Raalter onderneming, die bezoekers van zowel binnen als ver buiten de gemeente trekt. Eén van de grootste punten hierin is dat er wordt vastgelegd dat er maximaal 150.000 bezoekers per jaar mogen komen.

“De initiatiefnemer heeft bevestigd hoe dit gecontroleerd gaat worden, en het wordt gedeeld met de gemeente. Dit geeft ons vertrouwen dat er netjes omgegaan word met de gemaakte afspraken en zullen ook voor dit bestemmingsplan stemmen.”, zo lichtte Tim Gootjes donderdagavond namens onze fractie toe hoe Burgerbelangen naar de plannen kijkt.

Aandacht voor de verkeerssituatie is belangrijk
Wij hebben geen zorgen over de Flierefluiter. Maar wel hebben we zorgen over de manier hoe mensen bij de Flierefluiter komen. “Recreanten, vakantiegangers, leerlingen, sluipverkeer, landbouw en bedrijfsverkeer komen in het gebied samen. Een soort “perfect storm”.”, aldus Tim tijdens de raadsvergadering. Ook omwonenden hebben veelvuldig hun zorgen kenbaar gemaakt.

Onze fractie wilde tijdens de raadsvergadering graag de toezegging van de wethouder dat er gewerkt wordt aan een “visie” voor de verkeerssituaties in het gebied, zoals De Hogebroeksweg en vooral de Raarhoeksweg. Dit gezien het recreatieve belang en het uitblijven van een oplossing van het sluipverkeer vanaf de N35.

De wethouder kon dit toezeggen, en gaf aan in het derde kwartaal van dit jaar met een rapport te komen. Onze fractie kijkt uit naar dit rapport.f

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply