BurgerBelangen vindt dat er in de gemeente Raalte een centraal kennis- en steunpunt moet komen voor alle vragen over het verwijderen van asbest. Zo’n kennispunt moet laagdrempelig zijn en met name de bewoners van het buitengebied moeten helpen om de nog aanwezige asbestdaken te saneren.

‘Het is bij wet verplicht dat in 2024 alle asbest van de daken af moet zijn. Dat betekent dat veel boeren, maar ook particulieren, voor hoge kosten komen te staan. Je moet namelijk niet alleen het asbest verwijderen, maar er moet ook nieuwe dakbedekking op. Dat loopt tezamen flink in de papieren, terwijl de boeren het op dit moment al bepaald niet gemakkelijk hebben”, zo motiveert Ben Nijboer van BurgerBelangen.
Extra probleem rond asbestsanering is volgens Nijboer dat de  regelgeving rond asbest veel te contraproductief  is geworden. “Iedereen weet dat asbest een bijzonder vervelend goedje is, en dat dit van de daken af moet. Maar als je dat dan daadwerkelijk wilt aanpakken, dan stuit je op knellende regels die alleen maar frustreren. Dat moet echt anders.”

BurgerBelangen wijst erop dat er al diverse regelingen zijn op het gebied van asbestverwijdering, zowel landelijk als provinciaal. Deze week werd bekend dat de provincie Overijssel er nog eens extra op in gaat zetten. Het zou goed zijn om alle informatie over technische regelingen, financiële mogelijkheden en goede voorbeelden bij elkaar te brengen en zodat de inwoners terecht kunnen op één plaats.

BurgerBelangen zal dit punt inbrengen bij de bespreking van de nieuwe Woonvisie voor Raalte en de komende begrotingsbehandeling.

Share.

Leave A Reply