Sinds enkele weken is er veel onrust onder agrarisch ondernemers, ook in de gemeente Raalte. Aanleiding is, zoals wel bekend, het plan vanuit de regering landelijk de stikstofuitstoot enorm te verminderen. In de plannen ligt de focus op de agrarische sector. Er wordt een opdracht geformuleerd, maar met weinig perspectief voor de getroffen ondernemers.

De fractie van BurgerBelangen vindt het jammer dat de plannen op zo’n manier worden gepresenteerd. Er moet breder worden gekeken dan alleen naar de agrarische sector, en daar waar er een verandering wordt gevraagd moet dat op basis van een goed perspectief, dat voldoende draagvlak heeft bij de burgers en ondernemers op wie de plannen betrekking hebben.

Vorige week heeft college van burgemeester en wethouders een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de stikstofkwestie.

BurgerBelangen Raalte is blij met het signaal dat het college van burgemeester en wethouders hiermee afgeeft richting Den Haag. Je kunt de brief die het college heeft gestuurd lezen via deze link.

Daar waar het kan, wil BurgerBelangen er zijn voor de agrarisch ondernemers in onze gemeente. Wij hebben er daarnaast alle vertrouwen in dat de gemeente Raalte getroffen agrarische ondernemers waar mogelijk de helpende hand biedt.

Als fractie bieden we altijd een luisterend oor, en horen we graag wat er speelt in de samenleving. Wil jij met ons het gesprek hierover aangaan? Stuur ons dan een email via fractie@burgerbelangenraalte.nl.

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply