Er komt veel op agrarische bedrijven af. Persoonlijk, maar ook veel provinciale en landelijke ontwikkelingen. Om agrarische ondernemers te informeren over alle ondersteuningsmogelijkheden, organiseerde de gemeente een informatieavond. Marcel Schutte was er namens onze fractie bij.
“Er zijn veel regelingen vanuit de provincie en de gemeente maar deze zijn niet altijd bekend. Tijdens deze avond werden veel ambtelijke en externe mogelijkheden uitgelegd, en werden de ambtenaren voorgesteld.”
Goed dat de gemeente de moeite neemt om de agrarische sector zo actief te wijzen op alle mogelijkheden!
De avond sloot af met een ludiek vergelijk tussen topsport en het boerenbedrijf door Rob Harmelink. De conclusie is, er zijn veel overeenkomst: keihard presteren, teamwork en je openstellen voor ondersteuning.
Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply