Er gebeurt veel in het buitengebied. Onze fractie volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Deze week werd er voor de gemeenteraden van Raalte, Deventer en Olst-Wijhe een informatiebijeenkomst georganiseerd over de ontwikkelingen rondom het landelijk gebied. BurgerBelangen-raadsleden Tim Gootjes en Marcel Schutte woonden de bijeenkomst bij.

“Er is veel ambitie bij het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, maar er zijn nog steeds veel onzekerheden en onduidelijkheden voor onze boeren.”, aldus Tim. Tijdens de avond werd ook ingegaan op de initiatieven die vanuit de samenleving komen, zoals Salland Loont”. Salland Loont is een agrarisch collectief dat in Salland de verduurzaming van het landelijk gebied verbindt met verdienmodellen voor de lange termijn.

“Hoewel de bal nu grotendeels bij de provincie ligt kijken wij als BurgerBelangen Raalte met een kritisch oog naar de ontwikkelingen. Zo weten we wat er speelt, en kijken we waar mogelijk hoe er ondersteuning op gemeentelijk niveau kan worden geboden.”

Share.

BurgerBelangen Raalte is met zeven raadsleden de grootste coalitie-fractie van de gemeente Raalte.

Leave A Reply