BurgerBelangen start in week van 17 oktober met de cursus lokale politiek. Tijdens het programma worden de deelnemers bekend gemaakt met diverse facetten van het politieke reilen en zeilen binnen de gemeente Raalte. Het programma bevat één avond per maand, waarbij per keer een of meerdere onderwerpen aan bod komen.  De cursus is bedoeld voor iedereen binnen de gemeente Raalte die interesse heeft in de lokale politiek en overweegt politiek actief te worden.
Dat ‘actief worden’ kan variëren van het geven van (gevraagde of ongevraagde) adviezen aan de fractie, vaste steunfractielid zijn of in de toekomst wellicht een raadslidmaatschap.
Het accent ligt uitdrukkelijk op plaatselijke onderwerpen die de inwoners direct aangaan. We houden ons niet bezig met de landelijke of provinciale politiek, tenzij het een aanwijsbare relatie heeft met de situatie binnen de gemeente Raalte. En als die relatie er ligt, dan beperken we ons tot wat dat betekent voor de lokale politiek.
Elke bijeenkomst heeft twee delen: er wordt stilgestaan bij de actualiteit van dat moment, en daarnaast is er een cursorisch deel, waarbij aan de hand van negen modules kennis wordt overgedragen.
Op dit moment zijn nog enkele plaatsen vrij.

Wie belangstelling heeft om deel te nemen (of nadere informatie wil) kan een mail sturen naar ben.nijboer@hotmail.com of bellen: 06-38073565.

Share.

Leave A Reply