De gemeente Raalte moet bij kap- en snoeiwerkzaamheden meer rekening houden met de belangen van de inwoners. Niet ‘bomen’ moeten centraal staan,  maar de inwoners.  Dat is het pleidooi van BurgerBelangen naar aanleiding van de onlangs gehouden online-enquête het groen- en kapbeleid van de gemeente Raalte.

De gemeente is momenteel bezig om het groenbeleid te herzien. “Het afgelopen jaar kregen we veel meldingen van inwoners die, hoewel ze zeer verknocht zijn aan bomen en openbaar in hun wijk, last hebben van een specifieke boom of bomenrij.  Hun ervaring is dat het melden van overlast nauwelijks leidt dat concrete maatregelen. Criterium is of een boom gezond is of niet, en niet wat het effect is op het woongenot’.
De uitkomst van de enquête bevestigde dat beeld. Wat BurgerBelangen betreft wordt wél tegemoet aan de signalen van al deze mensen. Kijkend naar de hele gemeente gaat het om enkele tientallen bomen. (Raalte kent circa 47.000 gemeentelijke bomen, waarvan er 17.500 binnen de bebouwde kom staan).

 

Het verslag van de enquête is inmiddels naar de gemeente gestuurd, zodat de uitkomsten meegenomen kunnen worden in het nieuwe groenbeleid. De bespreking van de nieuwe nota groenbeleid staat gepland voor het eerste kwartaal 2017.

Wie een exemplaar van het verslag van de enquête wil ontvangen kan deze opvragen door een mail te sturen naar fractie@burgerbelangenraalte.nl

Share.

Leave A Reply