Een meerderheid van de inwoners van de gemeente Raalte vindt dat het huidige vuurwerkbeleid zo kan blijven. Op het gebied van handhaving moet er nog wel een tandje bij. Met name het te vroeg afsteken en te lang doorgaan is veel mensen een doorn in het oog. Het carbidschieten wordt gezien als een mooie traditie.
Dit is in hoofdlijn de uitkomst van een opiniepeiling onder 165 deelnemers aan Burgerpanel Raalte. Aan de vragenlijst over het vuurwerkbeleid deden 149 inwoners mee.

Overigens blijkt uit de peiling ook draagvlak voor het verbieden van knalvuurwerk, zoals dat landelijk aan de orde is. Hoewel ruim de helft (84) vind dat niet vuurwerk het probleem is, maar dat het enkele raddraaiers het verpesten, gaven ook 60 respondenten aan er wel begrip voor op te kunnen brengen als knalvuurwerk wordt verboden.

Wilt u alle resultaten en reacties lezen? Ga dan naar: https://www.burgerpanelraalte.nl/n/4

U kunt zich daar ook aanmelden als deelnemer aan het panel. Het panel is een initiatief van de fractie van BurgerBelangen.

Van het gas af, of niet
De volgende vragenronde gaat over de vraag wat inwoners vinden van de actuele ‘van het gas af’ discussie. Door landelijke wetgeving worden nieuwe woningen niet meer aangesloten op het aardgas. Momenteel wordt beleid gemaakt om ook bestaande woningen van het gas af te krijgen. Wij zijn benieuwd naar de opvatting van onze inwoners in deze discussie. Iedereen die zich aanmeldt voor het panel ontvangt in de loop van de week de vragenlijst, met max 5 vragen.

Share.

Leave A Reply