Tijdens en na de laatste jaarwisseling waren er op diverse plaatsen in Nederland incidenten met of door vuurwerk. Was het meer of minder dan de voorgaande jaren? De berichtgeving daarover verschilde nogal. De NOS wees vorig jaar -kijkend naar een periode van 6 jaar- op een dalende trend. RTL meldde dat er sinds 2 jaar weer een stijging was. De Stentor meldde kort na de jaarwisseling dat er in Salland geen ‘noemenswaardige incidenten’ waren, met uitzondering van een toename van het aantal klachten over vroegtijdig afsteken.

Landelijke media berichtten vervolgens over een ‘groeiende groep’ inwoners die vóór een verbod op vuurwerk zou zijn. Daarbij beroept men zich op de uitkomst van landelijke opiniepanels. Wij vroegen ons af: hoe ligt dat dan bij de inwoners binnen onze gemeente. Is daar ook een verschuiving naar strenger beleid? Of juist niet? Alle reden dus om deze vraag aan ons panel*) voor te leggen: Wat vindt ú van het vuurwerkbeleid in Raalte?

*) Het Burgerpanel Raalte is een initiatief van de fractie van BurgerBelangen om rondom actuele onderwerpen in de mening van de inwoners van de gemeente Raalte te polsen. Voor meer informatie hierover: zie www.burgerpanelraalte.nl Wilt u hieraan meedoen? Meldt u dan hier aan <<Naar burgerpanel>>
 

De Stentor over de jaarwisseling in Raalte
Bericht van NOS, januari 2019
RTL wees begin januari 2020 op een stijging
Volgens de NOS was er tot 2019 sprake van een daling van het aantal slachtoffers.
Share.

Leave A Reply