Het kruispunt Paalweg-Canadastraat in Heino is één van de tien meest genoemde verkeersknelpunten binnen de gemeente Raalte. Tijdens de inventarisatie eind 2017 werd dit kruispunt 12x getipt als onveilige situatie. De gemeente stelt voor om met prioriteit een ‘visueel plateau’ aan te leggen op dit kruispunt.  Dit voorstel wordt, als onderdeel van de totale verkeersanalyse, besproken tijdens de rond-de-tafelgesprek op 4 april a.s.

Het aanpakken van dit kruispunt is één van de uitkomsten van de verkeersanalyse, waarbij in totaal 550 punten binnen zijn aangewezen waar op het gebied van verkeersveiligheid iets te verbeteren valt.  De meest genoemde locaties zijn:
1) Aansluiting Hellendoornseweg-N35, Mariënheem (46x)
2) Kruispunt Aakstraat-Heesweg, Raalte (25x)
3) Okkenbroekstraat, Nieuw-Heeten (19x)
4) Kolkweg/Langeslag, Laag Zuthem (17x)
5) Oosterveen, Raalte (16x)
6) Hellendoornsweg, Mariënheem (13x)
7) Zwarteweg, Nieuw-Heeten (13x)
8) Ganzeboomlaan-Mettingenlaan (12x)
9) Paalweg/Canadastraat (bij Boni) (12x)
10) Dorpsstraat, Heeten (10x)
De locaties 1, 4, 5,6,7 worden opgepakt binnen lopende projecten. Voor de overige knelpunten wordt een separaat plan gemaakt.

Als BurgerBelangen zijn we blij dat er eindelijk schot lijkt te zitten in de voortgang, met name omdat meerdere knelpunten al vele jaren in beeld zijn. Bij rondgang langs de kernen (in het kader van de Raad op Pad) kwamen er steevast knelpunten aan de orde, die om aandacht vroegen.

De huidige rapportage roept overigens ook diverse vragen op. Zo blijft wat onduidelijk of oude verzoeken om zebrapaden in de analyse en afwegingen een plek hebben gekregen. Bovendien is niet duidelijk op bij het voorstel om een visueel plateau aan te leggen bij het kruispunt Canadastraat/Paalweg (zie foto) inderdaad om dat kruispunt zelf gaat (waar feitelijk al een visueel plateau ligt), of dat hier de oversteek bij de Boni wordt bedoeld.
We raden iedereen aan de huidige rapportage te lezen en als er vragen over zijn, deze te melden. Dat kan door een mail aan fractie@burgerbelangenraalte.nl. Wij zullen de vragen dan meenemen naar het Rond-de-tafel-gesprek.

Share.

2 reacties

 1. jan stapel on

  In de agenda van het rond de tafel gesprek d.d.4 april 2019 is geen verkeerrapportage te vinden. Alleen een agenda en een memo.

  • Dag Jan, dank voor je reactie/signaal.

   Heb inmiddels aan de griffie gevraagd de stukken toe te voegen aan de agenda van 4 april. Dat is inmiddels gedaan!

   Groet, Ben Nijboer

Leave A Reply