Afgelopen week werd bekend dat het Rijk 100 miljoen euro beschikbaar stelt om de N35 veiliger te maken. Die 100 miljoen euro komen bovenop de 100 miljoen welke de provincie al beschikbaar had gesteld. Deze toezegging betekent een doorbraak voor Mariënheem (waar de N35 om het dorp heen wordt gelegd), maar ook voor Heino. In de plannen is opgenomen dat de kruispunten Heino-Zuid en Heino-Noord ‘ongelijkvloers’ worden gemaakt en worden ongevormd tot een aansluiting Hein0-West (Dalfserweg) en Heino-Oost (Raalterdwarsweg).
Dat klinkt cryptisch, maar feitelijk houdt dat in dat de Zwolseweg in de toekomst onder de N35 door gaat (net als nu de fieters), zodat het verkeer naar Zwolle aan de andere kant kan invoegen. Bij de Raalterdwarsweg idem: onder de N35 door en dan invoegen.
Dit past in het streven om op N-wegen stoplichten zoveel mogelijk te verwijderen en daarmee de doorstroming te bevorderen. Bij de uitvoering wordt er rekening mee gehouden dat de N35 in toekomst 2×2-baans moet worden.

De letterlijke tekst in het MIRT luidt:
“Het ongelijkvloers maken van de huidige kruispunten N35-Dalfserweg en N35-Raalterdwarsweg en omvormen tot aansluiting Heino-West (Dalfserweg) en Heino-Oost (Raalterdwarsweg)”

De huidige afslag Heino-Zuid, gezien vanaf de Raalterdwarsweg,
N35 afslag Heino-Noord, bezien vanaf de Zwolseweg

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageren? Stuur dan een mail naar fractie@burgerbelangenraalte.nl.

 

Share.

Leave A Reply